KARTY STATKÓW:

Karta statku – kolor PDF w wersji ECO – Ściągnij

Karta statku – kolor PDF w wercji ECO – EDYTOWALNY!

Starsze wersje kart

Karta statku pusta – Excel: http://glebiaprzestrzeni.pl/Grafiki/KartaStatku.xlsx
Karta statku pusta – PDF: http://glebiaprzestrzeni.pl/Grafiki/KartaStatku.pdf
Karta myśliwca – przykład Excel: http://glebiaprzestrzeni.pl/Grafiki/Mysliwiec.xlsx
Karta myśliwca – przykład PDF: http://glebiaprzestrzeni.pl/Grafiki/Mysliwiec.pdf
Karta zwiadowcy – przykład Excel: http://glebiaprzestrzeni.pl/Grafiki/StatekZwiadowczy.xlsx
Karta zwiadowcy – przykład PDF: http://glebiaprzestrzeni.pl/Grafiki/StatekZwiadowczy.pdf

KARTY POSTACI:

ECO – edytowalna karta postaci w wersji oszczędnej graficznie – Ściągnij

Karta postaci – edytowalny PDF:  http://glebiaprzestrzeni.pl/Grafiki/KartaPostaciEditable.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTY POSTACI do przygody KATEDRA

Samuel

Tiffany

Skander

Marika