ImiêMiejsce urodzeniaM.DuchReligia
P³eæBionM.Cia³aNeuronika
WiekProfilM.Maszyny
UmiejêtnoœæSpecjalizacjaPoziomAtrybutAtrybutSpecjalizacjaPoziomGrupa
EgzowiedzaSi³aCia³o
EmpatiaZrêcznoœæCia³o
ExtensivityKondycjaCia³o
HistoriaWygl¹dCia³o
Holonaw.PostrzeganieDuch
Holopilota¿InteligencjaDuch
KodeksUmys³Duch
KodowaniePowierzch.Duch
Legendy
Lingwistyka
Mechanika
Medycyna
Nauka
NeuroID
Porusz. 0G
Porusz. HG
Przestrzeñ
Sieæ
Sztuka Prz.
Taktyka
Technika
Twórczoœæ
Walka bezp.
Walka dyst.