Mechanika Głębi Przestrzeni opiera się na przerzucaniu określonego stopnia trudności za pomocą puli kości k10 (sporadycznie k8 i k12). Pula jest zależna od poziomu atrybutu albo umiejętności, a stopień trudności od okoliczności.

Sukces – każdy wynik równy albo większy ST.
Wielki sukces – wynik równy 10 (0 na kości).
Niepowodzenie – wynik poniżej ST.
Klęska – wypadnięcie 1.

Zasady dodatkowe:

Rzuty jakościowe – większa ilość sukcesów niż wymagana (zazwyczaj 1) zwiększa poziom wykonania czynności.
Ryzyko – podejmowanie się ryzyka i testowanie przy wysokim ST w przypadku niepowodzenia, przynosi poważne konsekwencje.
Czynności długotrwałe – mechanika rozgrywania czynności trwających tygodnie, miesiące albo i lata.
Testy łańcuchowe – sposób na efektowne rozgrywanie skomplikowanych ciągów następujących czynności.
Rzuty jednej szansy – gdy trzeba coś zrobić, mimo że się nie wie jak…

 

Mechanika walki kosmicznej podzielona została na cztery moduły, z czego pierwsze trzy są modułami symulacyjnymi a ostatni uproszczonym.

Walka SIM – symulacyjna.

Orbitalna, w przestrzeni i wielkich prędkości.

Rozgrywana jest na planszy i umożliwia prowadzenie potyczek uwzględniając między innymi takie parametry jak:
Prędkość okrętów
Przyspieszenie
Moc silników manewrowych
Lot bezwładny
Odległość między nimi
Prędkość broni (pociski – wiązki)
Zasięg broni
Siła broni
Manewry specjalne
Segmentowe uszkadzanie kadłuba i podzespołów.

Walka FAST – uproszczona.

Moduł posługuje się uproszczonymi zasadami walki SIM, umożliwiając prowadzenie bardzo szybkiej i dynamicznej walki.